Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Dobry Start”

(Zam: 23.06.2018 r., godz. 22.24)
Program „Dobry Start”
Świadczenie w wysokości 300zł przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole (od I klasy szkoły podstawowej) do ukończenia przez nie 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 24. roku życia).

Aby otrzymać świadczenie matka, ojciec lub opiekun dziecka musi złożyć wniosek.
Wniosek można złożyć od 1 lipca online za pomocą bankowości elektronicznej lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl.
Wniosek papierowy można złożyć od 1 sierpnia do 30 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w następujących godzinach:
poniedziałek – 8-18
wtorek, środa, czwartek – 8-16
piątek – 8-14
Druki będą dostępne po 15 lipca w GOPS oraz na stronie www.gops.jablonna.pl

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i w sierpniu wypłata świadczenia nastąpi do końca września. Wnioski złożone od 1 września będą rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

UWAGA!
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 22 782-46-51. Informacje można uzyskać również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/DobryStart
Dla Państwa wygody zachęcamy do składania wniosków za pomocą bankowości elektronicznej.

Statystyka strony

Strona oglądana: 721 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 23.06.2018 r., godz. 22.24
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 23.06.2018 r., godz. 22.24
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 23.06.2018 r., godz. 22.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2018 r., godz. 22.29GOPS JABŁONNAEdycja strony
23.06.2018 r., godz. 22.24GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.