Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie praca

(Zam: 28.06.2018 r., godz. 19.12)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1; 05-110 Jabłonna,poszukuje w ramach umowy zlecenia pracownika do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Jabłonny.
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta:
1. Czynności pielęgnacyjne tj. wynikające ze stanu zdrowia.
2. Czynności gospodarcze tj. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, do których należy w szczególności:
- utrzymanie czystości w mieszkaniu osoby wymagającej pomocy,
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety,
- zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
- pomoc przy spożywaniu posiłków
3. Czynności opiekuńcze, do których należy:
- zamawianie wizyt lekarskich,
- organizowanie czasu wolnego,
- załatwianie spraw urzędowych,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- pielęgnacja zalecana przez lekarza.

Wymagane dokumenty i określenie terminu składania dokumentów :

Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie CV w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1 w godzinach pracy Ośrodka lub kontakt telefoniczny (22) 506-61-73.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jabłonnie (05-110) ul. Zegrzyńska 1, zwany dalej „administratorem danych osobowych”
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt e-mail: iod@gopsjablonna.pl, lub listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „dane osobowe”.
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny i ustawą o pomocy społecznej.
4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Statystyka strony

Strona oglądana: 624 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 28.06.2018 r., godz. 19.17
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 28.06.2018 r., godz. 19.12
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 28.06.2018 r., godz. 19.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2018 r., godz. 19.17GOPS JABŁONNAEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 19.16GOPS JABŁONNAEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 19.14GOPS JABŁONNAEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 19.13GOPS JABŁONNAEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 19.13GOPS JABŁONNAEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 19.12GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.