Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana rozkładu czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, w miesiącu grudniu 2018 r.

(Zam: 16.11.2018 r., godz. 22.02)
ZARZĄDZENIE NR 12/2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, w miesiącu grudniu 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 12/2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie
z dnia 14 listopada 2018 roku


w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, w miesiącu grudniu 2018 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 1 w związku z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie z dnia 31 marca 2017 roku ze zmianami
i pełnomocnictwa nr 12/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2017 roku.
zarządzam co następuje:
§ 1. Dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
§ 2. W związku z ustaleniem dnia wolnego, dokonuje się zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w miesiącu grudniu,
w sposób następujący :
1) 7 grudnia 2018 r. (piątek) w godz. 8.00 – 16.00,
2) 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 8.00 – 16.00,
3) 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – dzień wolny,
4) 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – w godz. 8.00 – 16.00
§ 3. W pozostałym zakresie rozkład czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jabłonnie nie ulega zmianie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Statystyka strony

Strona oglądana: 317 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 16.11.2018 r., godz. 22.01
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 16.11.2018 r., godz. 22.02
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 16.11.2018 r., godz. 22.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2018 r., godz. 22.02GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.