Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

(Zam: 06.03.2019 r., godz. 14.09)
Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Jabłonna, dnia 6 marca 2019 r.


Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.


Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1260) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, informuje że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, została wybrana Pani Monika Nowakowska.

Uzasadnienie


W naborze na stanowisko Podinspektora wpłynęły dwie oferty, obydwie spełniły wymagania formalne.
Kandydatka wybrana przez komisję spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko, co stwierdzono na podstawie dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Monika ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, posiada także doświadczenie w obsłudze interesanta.
Pani Monika Nowakowska uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej.


Joanna Bastecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Statystyka strony

Strona oglądana: 218 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 06.03.2019 r., godz. 14.11
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 06.03.2019 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 06.03.2019 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2019 r., godz. 14.09GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.