Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ TELEFONÓW

(Zam: 04.04.2019 r., godz. 09.04)
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE
Sekretariat - (22) 506 61 61
Zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - (22) 506 61 62
Fundusz alimentacyjny - (22) 506 61 65
Świadczenie wychowawcze (500+) - (22) 506 61 66
Świadczenia rodzinne - (22) 506 61 67
Karta Mieszkańca Gminy Jabłonna, Gminna Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - (22) 506 61 71
Dodatki mieszkaniowe - (22) 506 61 70
Pracownicy socjalni - (22) 506 61 70,
(22) 506 61 72,
(22) 506 61 73

Asystenci rodziny - (22) 506 61 72
Psycholog - (22) 506 61 75
Kadry - (22) 506 61 77
Księgowość - (22) 506 61 93

Statystyka strony

Strona oglądana: 143 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 04.04.2019 r., godz. 09.07
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 04.04.2019 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 04.04.2019 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2019 r., godz. 09.06GOPS JABŁONNAEdycja strony
04.04.2019 r., godz. 09.04GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.