Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzina 500+ informacja o terminie wypłat

(Zam: 25.10.2017 r., godz. 17.24)
Planowany termin wypłaty to 30.10.2017r. (poniedziałek).
Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Rodzina 500+, które wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sierpniu (dotyczy wniosków prawidłowo złożonych – bez braków) zostaną rozpatrzone do końca października.

Planowany termin wypłaty to 30.10.2017r. (poniedziałek).

Wszystkie decyzje są sukcesywnie wysyłane za pomocą poczty. Jednocześnie informujemy, że decyzje przyznające świadczenie wychowawcze są natychmiast wykonalne i wypłata świadczenia nie jest uzależniona od odbioru decyzji.

Statystyka strony

Strona oglądana: 928 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 25.10.2017 r., godz. 17.24
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 25.10.2017 r., godz. 17.24
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 25.10.2017 r., godz. 17.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2017 r., godz. 17.26GOPS JABŁONNAEdycja strony
25.10.2017 r., godz. 17.24GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.