Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o rozstrzygnięciu naboru

(Zam: 30.12.2017 r., godz. 18.08)
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r. poz. 902) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, informuje że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, została wybrana Pani Jolanta Korajczyk.

Uzasadnienie

W naborze na stanowisko Inspektora wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania formalne.
Kandydatka wybrana przez komisję spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko, co stwierdzono na podstawie dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Jolanta ma dobre przygotowanie merytoryczne, posiada doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej.

Statystyka strony

Strona oglądana: 504 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 30.12.2017 r., godz. 18.08
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 30.12.2017 r., godz. 18.08
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 30.12.2017 r., godz. 18.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2017 r., godz. 18.10GOPS JABŁONNAEdycja strony
30.12.2017 r., godz. 18.08GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.