Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - praca na zastępstwo

(Zam: 06.03.2018 r., godz. 12.59)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko kadrowo-płacowe za nieobecnego pracownika.

Jabłonna, dnia 2 marca 2018 r.


OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1; 05-110 Jabłonna, poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko kadrowo-płacowe za nieobecnego pracownika.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
1.Obsługa programu kadrowo-płacowego
2.Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów ryczałtu samochodowego
3.Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich i delegacji służbowych
4.Rozliczenia z ZUS (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, zleceniobiorców i członków rodzin) oraz comiesięczne rozliczenia składek
5.Prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP
6.Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszystkich dodatków i potrąceń
7.Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
8.Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika
Wymagane dokumenty i określenie terminu składania dokumentów :
Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie CV w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1 w godzinach pracy Ośrodka, poprzez kontakt osobisty, telefoniczny (22) 506-61-77, email: gops@jablonna.pl
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).’’

Statystyka strony

Strona oglądana: 377 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 06.03.2018 r., godz. 13.00
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 06.03.2018 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 06.03.2018 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2018 r., godz. 12.59GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.