Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

POMOC SPOŁECZNA

Aby ubiegać się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie należy złożyć:
 
1.      zaświadczenie o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca
2.      kopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy
3. dowód osobisty (do wglądu)
 
Uwaga
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej:
 
- dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł.
- dla osoby w rodzinie 514 zł.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
 
W ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów
 
Tryb odwoławczy:
 
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r.. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.)

Statystyka strony

Strona oglądana: 8598 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Izabela Wojciechowska, data: 04.10.2010 r., godz. 17.51
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 02.02.2018 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2018 r., godz. 14.54GOPS JABŁONNAEdycja strony
08.10.2012 r., godz. 11.58GOPS JABŁONNAEdycja strony
14.10.2010 r., godz. 12.05GOPS JABŁONNAEdycja strony
14.10.2010 r., godz. 10.06GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.10.2010 r., godz. 09.02GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.10.2010 r., godz. 09.02GOPS JABŁONNAEdycja strony
04.10.2010 r., godz. 17.51GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.53GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.