Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

WOLONTARIAT

Wolontariat

Drogi Mieszkańcu!

Czujesz się samotny?

Dysponujesz wolnym czasem i chciałbyś zrobić coś dobrego dla innych?

Zgłoś się do nas!

My znamy takie osoby, którym twoja bezpłatna i bezinteresowna pomoc jest bardzo potrzebna.

Ty też możesz zostać wolontariuszem!

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, którego inicjatorem w 1997 r. było Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ma na celu włączenie wolontariuszy do działań na rzecz najbardziej potrzebujących.

Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej następuje połączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z osobami, które takiej pomocy potrzebują.

Istotą wolontariatu jest bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek i płeć.

Wolontariusze pomagają:
- osobom starszym, niepełnosprawnym w przezwyciężeniu samotności w ich życiu codziennym,
- dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych środowiskowo poprzez prowadzenie zajęć.

Każdy człowiek posiada różnego rodzaju zdolności, wiedzę, którą mógłby podzielić się z innymi, nie zawsze jednak wie do kogo ma się zwrócić. Wolontariat działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie jest właśnie tym miejscem, gdzie takiej wymiany doświadczeń można dokonać.

Jeśli mówimy o wolontariacie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie to mamy na myśli jego trzy aspekty:
- pomoc świadczona na rzecz osób indywidualnych - osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, dysfunkcyjne;
- współpraca z "Caritasem" Diecezji Warszawsko Praskiej oraz innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami lokalnymi działającymi na terenie Gminy Jabłonna, Kościołem Katolickim;
- organizowanie zajęć pozaszkolnych przez wolontariuszy we współpracy z pedagogami szkolnymi dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Jabłonna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zainteresowany jest współpracą ze wszystkimi osobami, które w sposób bezinteresowny chcą wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe, a także wiedzę i predyspozycje do udzielania pomocy potrzebującym.

Prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu w GOPS w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, tel.: 22 782-46-51 - Pani Kinga Mazurek.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.).


Wolontariat na FB

Statystyka strony

Strona oglądana: 6094 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 15.10.2016 r., godz. 17.35
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 15.10.2016 r., godz. 17.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2016 r., godz. 17.35GOPS JABŁONNAEdycja strony
18.02.2016 r., godz. 12.30GOPS JABŁONNAEdycja strony
18.02.2016 r., godz. 12.23GOPS JABŁONNAZmiana kolejności podlinków
14.10.2015 r., godz. 09.45GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 14.18GOPS JABŁONNAEdycja strony
19.08.2010 r., godz. 12.36GOPS JABŁONNAEdycja strony
19.08.2010 r., godz. 12.35GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.59GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.