Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna nr 42/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Jabłonna wchodzą:
⦁ Joanna Grabiec — kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
⦁ Ewa Milska—Wieteska — przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie,
⦁ Katarzyna Kowalczyk — pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
⦁ Janusz Sochacki — komendant Komisariatu Policji w Jabłonnie,
⦁ Sławomir Wiśniewski — policjant — Komisariat Policji w Jabłonnie,
⦁ Paweł Opacki - policjant — Komisariat Policji w Jabłonnie,
⦁ Katarzyna Tomporowska — dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie,
⦁ Wanda Rzepczyńska — pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie,
⦁ Anna Zakrzewska — pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jabłonnie,
⦁ Elżbieta Indulska — pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie,
⦁ Urszula Kołakowska — pielęgniarka w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie,
⦁ Magdalena Gontarek — starszy kurator zawodowy — II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
⦁ Monika Łączyńska-Frączyk — starszy kurator zawodowy — II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
⦁ Jagienka Machnio — kurator zawodowy II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
⦁ Beata Wojciechowska — inspektor ds. społecznych — Urząd Gminy Jabłonna,
⦁ Bartłomiej Frukacz — Stowarzyszenie Lepsze Dziś.

Szczegółowe warunki funkcjonowania określa Uchwała Nr XXXVI/3 86/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Jabłonna, a upoważnionymi przedstawicielami podmiotów, które reprezentowane są przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Statystyka strony

Strona oglądana: 5409 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 10.06.2016 r., godz. 15.55
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 10.06.2016 r., godz. 21.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2016 r., godz. 21.52GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.49GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.19GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 21.18GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.16GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 21.12GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.08GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 16.01GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 15.56GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.56GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.54GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.54GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 15.53GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.52GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z plikiem
10.06.2016 r., godz. 15.51GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.10.2010 r., godz. 11.25GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.10.2010 r., godz. 11.23GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z plikiem
05.10.2010 r., godz. 10.35GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.59GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.