Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna nr 42/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zarządzenia nr 159/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu zespołu

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Jabłonna wchodzą:
Joanna Bastecka - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
Ewa Milska—Wieteska — przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie,
Katarzyna Kowalczyk — pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
Janusz Sochacki — komendant Komisariatu Policji w Jabłonnie,
Sławomir Wiśniewski — policjant — Komisariat Policji w Jabłonnie,
Paweł Opacki - policjant — Komisariat Policji w Jabłonnie,
Katarzyna Tomporowska — dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie,
Anna Zakrzewska — pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jabłonnie,
Elżbieta Indulska — pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie,
Urszula Kołakowska — pielęgniarka w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie,
Magdalena Gontarek — starszy kurator zawodowy — II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Monika Łączyńska-Frączyk — starszy kurator zawodowy — II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Jagienka Machnio — kurator zawodowy II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Beata Wojciechowska — inspektor ds. społecznych — Urząd Gminy Jabłonna,
Bartłomiej Frukacz — Stowarzyszenie Lepsze Dziś.

Szczegółowe warunki funkcjonowania określa Uchwała Nr XXXVI/3 86/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Jabłonna, a upoważnionymi przedstawicielami podmiotów, które reprezentowane są przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie

Zmiana

Statystyka strony

Strona oglądana: 7138 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 22.11.2017 r., godz. 13.10
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 02.02.2018 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2018 r., godz. 15.14GOPS JABŁONNAEdycja strony
02.02.2018 r., godz. 15.06GOPS JABŁONNAEdycja strony
02.02.2018 r., godz. 15.05GOPS JABŁONNAEdycja strony
02.02.2018 r., godz. 15.04GOPS JABŁONNAEdycja strony
02.02.2018 r., godz. 15.02GOPS JABŁONNAEdycja strony
02.02.2018 r., godz. 15.01GOPS JABŁONNAEdycja strony
02.02.2018 r., godz. 15.00GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.17GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.14GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.14GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.13GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.10GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.09GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.06GOPS JABŁONNAEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.04GOPS JABŁONNAEdycja strony
22.11.2017 r., godz. 13.13GOPS JABŁONNAEdycja strony
22.11.2017 r., godz. 13.12GOPS JABŁONNAEdycja strony
22.11.2017 r., godz. 13.12GOPS JABŁONNAEdycja strony
22.11.2017 r., godz. 13.10GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.52GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.49GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.19GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 21.18GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.16GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 21.12GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 21.08GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 16.01GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 15.56GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.56GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.54GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.54GOPS JABŁONNAEdycja strony
10.06.2016 r., godz. 15.53GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z linkiem
10.06.2016 r., godz. 15.52GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z plikiem
10.06.2016 r., godz. 15.51GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.10.2010 r., godz. 11.25GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.10.2010 r., godz. 11.23GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z plikiem
05.10.2010 r., godz. 10.35GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.59GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.