Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Informujemy, że Specjalista Terapii Uzależnień dyżurujący w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie udziela bezpłatnych konsultacji dwa razy w tygodniu.

Na konsultację w Punkcie zapraszamy w szczególności:
- osoby nadużywające lub uzależnione od narkotyków, alkoholu, leków lub innych środków zmieniających świadomość, osoby uzależnione od nikotyny, hazardu czy komputera
- młodzież eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi
- członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej
- nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli policji i inne osoby które w swojej pracy mogą stykać się z problematyką uzależnień
- osoby po terapii potrzebujące podtrzymania i wsparcia
- osoby trzeźwiejące będące w kryzysie

W Punkcie można otrzymać m.in.:
- informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień
- informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem uzależnień, grup wsparcia
- wsparcie w sytuacji kryzysowej
- poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej
- wstępną diagnozę stopnia uzależnienia i indywidualną ofertę pomocową

Dyżury Specjalisty Terapii Uzależnień:

Jabłonna, Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Modlińska 102, parter, pokój nr 14.

Dyżury

Statystyka strony

Strona oglądana: 5995 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 03.02.2017 r., godz. 13.15
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 03.02.2017 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2017 r., godz. 13.17GOPS JABŁONNAEdycja strony
30.11.2015 r., godz. 16.35GOPS JABŁONNAEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 14.17GOPS JABŁONNAEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 13.38GOPS JABŁONNAEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 13.36GOPS JABŁONNAEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 12.25GOPS JABŁONNAEdycja strony
13.01.2011 r., godz. 11.42GOPS JABŁONNAEdycja strony
13.01.2011 r., godz. 11.41GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.01.2011 r., godz. 11.51GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.01.2011 r., godz. 11.41GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.11.2010 r., godz. 15.03GOPS JABŁONNAEdycja strony
04.11.2010 r., godz. 12.15GOPS JABŁONNAEdycja strony
04.11.2010 r., godz. 12.13GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z plikiem
07.10.2010 r., godz. 08.56GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z plikiem
05.10.2010 r., godz. 10.02GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 09.01GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.