Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną w celu wykonania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.) oraz w przepisach innych ustaw, a także inne zadania z zakresu pomocy społecznej przekazane do wykonania przez właściwe organy gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Wójt Gminy Jabłonna.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2972 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Iza Wojciechowska, data: 12.10.2010 r., godz. 12.58
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 12.10.2010 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2010 r., godz. 13.15GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.10.2010 r., godz. 13.14GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.10.2010 r., godz. 13.03GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.10.2010 r., godz. 13.02GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.10.2010 r., godz. 13.01GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.10.2010 r., godz. 12.58GOPS JABŁONNAEdycja strony
21.07.2010 r., godz. 08.41GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.43GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.